Darmowa dostawa od 180,00 zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową
   Napój energetyczny w nowej odsłonie  Sprawdź

Regulamin promocji "dla klientów marki Levann"

§1
Postanowienia ogólne

 1. Regulamin promocji „dla klientów marki Levann” (dalej: „Regulamin”) określa zasady udziału oraz prawa i obowiązki Uczestników i Organizatora promocji.
 2. Organizatorem promocji jest House-Med Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Płk. Ryszarda Kuklińskiego nr 17A (REGON 12080757000000, NIP 6751403730), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000315649 (dalej „Organizator”).
 3. Promocja rozpoczyna się 27.12.23 i trwa do dnia 31.01.24.
 4. Promocja odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§2
Zasady uczestnictwa w promocji

 1. W Promocji może wziąć udział tylko osoba, która ma ukończone 18 lat i zamówi badanie lub konsultację za pośrednictwem strony https://upacjenta.pl/katalog-badan lub https://upacjenta.pl/konsultacje-online
 2. Z Promocji Uczestnik może skorzystać wyłącznie używając kodu rabatowego dostępnego w materiałach marki Levann (social media, newsletter). Kod rabatowy to Levann25 uprawniający do zniżki 25% na badania oraz badania z konsultacją przy minimalnej kwocie zamówienia 250 zł oraz do rabatu 10 zł na konsultacji online z kodem Konsultacja10.
 3. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

§3
Przedmiot i zasady skorzystania z promocji

 1. Organizator zobowiązuje się wykonać badania i konsultacje objęte promocją, jeśli Uczestnik spełni jej zasady.
 2. Organizator zobowiązany jest zapewnić dojazd specjalistów wykonujących badanie na adres wskazany przez Uczestnika pod warunkiem, że adres ten znajduje mieście, w którym Organizator świadczy usługi. Wykaz tych miast oraz miejscowości znajduje się na stronie internetowej prowadzonej przez Organizatora.
 3. Prawo do powyższego świadczenia nie może być przez Uczestnika zamieniane na inne świadczenia.

§4
Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Wszelkie informacje o promocji zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników i Organizatora regulowany i oceniany jest na podstawie zapisów niniejszego Regulaminu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w promocji.
 4. Dla uniknięcia wątpliwości Organizator zastrzega, że w przypadku uznania jakiejkolwiek części niniejszego Regulaminu za nieważny lub w inny sposób prawnie wadliwy, pozostała jego część zachowuje moc obowiązującą w najdalszym zakresie dopuszczalnym przez prawo.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 27.12.2023.
pixel