Darmowa dostawa od 180,00 zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową
   Napój energetyczny w nowej odsłonie  Sprawdź

Odstąpienie od umowy

 

  1. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej zawarcia, bez podania przyczyny.

  2. Odstąpienie od umowy jest możliwe tylko wówczas, gdy towar nie nosi śladów użytkowania, jest kompletny i nie został w żaden sposób zniszczony.

  3. Do zachowania terminu do odstąpienia wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

  4. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie oświadczenia. Oświadczenie może być złożone w dowolnej formie, np. poprzez pisemne oświadczenie wysłane na adres: HPBA Group Sp. z o.o., ul. Widuchowska 13, 71-718 Szczecin, lub też elektronicznie na adres: shop@foodsbyann.com.

  5. Konsument może wykorzystać wzór oświadczenia, który stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

  6. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu w formie elektronicznej Administrator niezwłocznie potwierdzi otrzymanie takiego oświadczenia.

  7. Administrator niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.

  8. Koszt odesłania Towaru przez Konsumenta nie podlega zwrotowi.

  9. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument. Jeśli przyjęty sposób zapłaty będzie utrudniony lub niemożliwy, Administrator skontaktuje się z Konsumentem w celu uzgodnienia innego sposobu zwrotu, co nie będzie wiązać się dla Konsumenta z żadnymi kosztami.

  10. Towary należy odesłać na adres: HPBA Group Sp. z o.o., ul. Widuchowska 13, 71-718 Szczecin.

 

 

 

 

 

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 ..........................., dnia .................

Dane Konsumenta:

......................................

......................................

......................................

......................................

 HPBA Group Sp. z o.o. 

ul. Zaciszańska 9

03-284 Warszawa

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁÓŚĆ

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy zawartej dnia ........................ dotyczącej zakupu towaru ……………………… ………………………………………

Numer zamówienia: …........................

Ponadto oświadczam, iż przedmiot sprzedaży zostanie zwrócony do Państwa siedziby w dniu ……………… …….…… w stanie niezmienionym.

  

Podpis konsumenta

 ...............................

 

pixel