Darmowa dostawa od 180,00 zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową
   Napój energetyczny w nowej odsłonie  Sprawdź

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

W Foods by Ann wiemy jak ważna jest Państwa prywatność, dlatego stworzyliśmy nową Politykę Prywatności zgodną z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (zwanym dalej „RODO”) . Dowiedzą się Państwo z niej, w jaki sposób wykorzystywane są Państwa dane osobowe, kto jest ich administratorem, a kto podmiotem przetwarzającym dane. W niniejszym dokumencie będą Państwo nazywani „Klientami”.
 1. Administratorem danych osobowych (zwanym dalej „Administrator”) jest firma LEVANN Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Bukowińska, nr 24A, lok. 114, 02-709, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000598975, NIP: 5242793099, Regon: 363642355, prowadząca sklep internetowy pod adresem https://foodsbyann.com o nazwie Foods by Ann.
 2. Państwa dane, w ramach umowy powierzenia danych osobowych, przechowywane są na serwerach dostawcy systemu sklepu Foods by Ann, firmy IAI Spółka Akcyjna z siedzibą przy al. Piastów 30, 70 - 064 Szczecin, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie Wydział XIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000325245, NIP: 8522470967, (zwaną dalej „Operatorem”). Operator w świetle RODO jest Podmiotem Przetwarzającym Dane. Połączenie ze sklepem odbywa się w sposób szyfrowany, czego dowodem jest odpowiednia informacja obok paska adresu w Państwa przeglądarce.
 3. Administrator oraz Operator chronią dane osobowe Klientów przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także przed innymi przypadkami ich ujawnienia, utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją poprzez odpowiednie zabezpieczenia systemowe i techniczne.
 4. Dane osobowe Klientów są przechowywane i przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią. Przetwarzamy jedynie dane niezbędne do wykonania umowy sprzedaży wprowadzone przez Klienta w momencie rejestracji w sklepie internetowym Foods by Ann (wtedy dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b). W przypadku zapisania się do Newslettera przetwarzamy dane do celów marketingowych za wyraźną zgodą wyrażoną w momencie zapisu. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może zostać cofnięta w każdym momencie poprzez panel klienta w sklepie lub poinformowanie Administratora poprzez adres mailowy: shop@foodsbyann.com.
 5. Klientowi przysługuje prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz informacji czy Administrator oraz Operator przetwarzają dane zgodnie z ich celem.
 6. Klientowi przysługuje prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych.
 7. Klient może sam dokonać zmiany swoich danych poprzez panel klienta w sklepie internetowym Foods by Ann, bądź wystąpić do Administratora z prośbą o ich zmianę lub sprostowanie, w momencie gdy są nieprawidłowe lub niekompletne.
 8. Klientowi przysługuje prawo do bycia zapomnianym – całkowitego usunięcia danych, w tym celu powinien wystąpić do Administratora poprzez adres mailowy: shop@foodsbyann.com. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych, w przypadku opisanym w pkt 10.
 9. Klient może wystąpić do Administratora z żądaniem przeniesienia uprzednio przekazanych przez klienta danych do innego Administratora
 10. Dane osobowe Klientów uzyskane w celu wykonania umowy będą przetwarzane tak długo, jak będzie to konieczne w celu wykonania umowy, a następnie przez czas odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie mogą być wystosowane wobec Administratora tj. roszczenia z tytułu rękojmi, lub roszczenia pochodzące od organów podatkowych (do 6 lat).
 11. Dane osobowe Klientów uzyskane na podstawie zgody na przetwarzanie w celach marketingowych, będą przetwarzane do momentu wycofania zgody.
 12. Administrator zastrzega sobie prawo do przekazania danych klienta w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa podmiotom trzecim w celu wykonania umowy dla Klienta. Podmiotami trzecimi w tym przypadku mogą być np. operatorzy płatności, firmy kurierskie, biura rachunkowe. W powyższych przypadkach Administrator przekaże jedynie dane niezbędne do wykonania określonej czynności w ramach umowy.
 13. Administrator może zostać zobowiązany do przekazania danych osobowych Klienta, na żądanie odpowiednich służb i organów tj. sądu czy prokuratora, bez wiedzy Klienta tylko na podstawie obowiązujących przepisów prawa po wcześniejszej weryfikacji ich zasadności.
 14. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy wypełnienia obowiązku informacyjnego, oraz innych na nim spoczywających, w przypadku gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie możliwości oszustwa i podszycia się pod Klienta.
 15. Administrator oświadcza, że nie stosuje mechanizmów polegających na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji.
 16. Klient posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku naruszenia powyższych zasad przetwarzania.
 17. Udostępnienie danych podmiotom trzecim:
  1. Pomiędzy Ceneo.pl a LEVANN Sp. z. o. o. zawarta została Umowa Powierzania Przetwarzania Danych Osobowych, w których wykorzystywana jest dana osobowa: mail kupującego. Z pozostałych danych wykorzystywane jest ID zamówienia, data transakcji itp. Celem umowy jest badanie satysfakcji klientów poprzez wysyłania na adres e-mail ankiety z prośbą o ocenę transakcji. Kupujący może w każdej chwili nie wyrazić zgody poprzez pisemne lub telefoniczne powiadomienie sklepu.
  2. Dla Hotjar ltd. dostarczającego narzędzie do monitoringu ruchu na stronie. Zbierane dane co do zasadny uniemożliwiają identyfikację konkretnej osoby, a więcej informacji o standardach prywatności narzędzia dostępne jest pod adresem: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/ Korzystając z tego linka można wyłączyć to narzędzie: https://www.hotjar.com/policies/do-not-track/
  3. W ramach aplikacji Refericon- służącej do marketingu referencyjnego. Co do zasadny dane udostępniane Refericon sp. z o.o. Zasady przetwarzania danych opisane zostały: https://app.refericon.pl/files/politykaprywatnosci.pdf.
 18. Udostępnienie danych podmiotom trzecim poza EOG.
  W związku z tym, że niektóre podmioty współpracujące z Administratorem mają siedziby poza Unią Europejską, a zatem w świetle przepisów RODO są traktowane jako tzw. państwa trzecie. Administrator zapewnia, że dane są przekazywane podmiotom ze Stanów Zjednoczonych, które stosują standardowe klauzule umowne.

Tym samym podmioty te gwarantują przestrzeganie analogicznych do Rozporządzenia standardów w zakresie ochrony danych osobowych, a korzystanie przez Administratora z ich technologii przy przetwarzaniu danych osobowych jest zgodne z prawem. Jednocześnie przetwarzanie poza EOG może zachodzić jedynie w krytycznych, technicznych sytuacjach.
Powyższa Polityka Prywatności zaczyna obowiązywać od 1 listopada 2023 r.

pixel